در این دسته بندی در سایت قالفیک شامل طرح های ترحیم اعلامیه و استوری تسلیت و  پوستر پیام تسلیت بنر های عرض تسلیت و همچنین بنر حلالم کنید می باشد