فایل های word در سایت به کاربران این امکان را می‌دهند تا سریع‌تر سند خود را طراحی و ویرایش کنند. فایل شامل تنظیمات طرح بندی عناوین، متنوع سازی قلم و فاصله بین خطوط، اندازه ورودی و جلوه‌های مختلف دیگر هستند. ورد با فایل های مختلفی که آماده به کار می‌شوند، از قبیل فایل معمولی، فالیل علمی،فایل های اعلامیه و ..... خدمت می‌کند.