این طرح ها شامل المان‌های باکیفیت و متناسب با استاندارد چاپ است، و در طراحی آن نکات مهمی مانند رنگ‌بندی، رعایت حاشیه، فاصله‌ها، فضای کافی برای درج متن، سایز و نوع فونت مناسب و... رعایت شده است